lördag 30 augusti 2014

fredag 29 augusti 2014

VW Camper Van Conversions Ultimate Showdown - Which Motorhome Magazine -...

Många olika lösningar på hur man disponerar små innermått. 
Many different solutions on how to dispose of small internal dimensions.

måndag 25 augusti 2014

THEFROK

THEFROK, nu börjar vår nya firmabil bli klar. Det är en Transporter dubbelhytt Tdi 180hk DSG med det nya flaket från THEFROK. Det är lite saker kvar att gör för att höja utseendet lite extra, återkommer med det.
THEFROK, is now beginning our new company car to be finished. It's a Transporter Double Cab Tdi 180hp with DSG, the new platform from THEFROK. There are a few things left to do to raise the look extraordinary, I will return with it.

söndag 24 augusti 2014

Lastbilmässan 2014 på Elmia i Jönköping.

Det har varit lastbils mässa på Elmia i Jönköping. Jag var där på torsdag och fredag. Vi hade en California i montern och det var flera som var allvarligt intresserade av bilen, trevligt.
Ett par som jag pratade med berättade att de hade åkt ända till Gambia med sin husbil. Deras bil är i och för sig större och mer anpassade för uppgiften. Vilken upplevelse de måste ha varit! (inte personerna på bilden)
There has been a truck show in Jönköping. I was there on Thursday and Friday. We had Californian in place and there were many who were seriously interested in the car, nice. 
A couple that I spoke with told me that they had gone all the way to Gambia with his camper. Their car is bigger and more suited for the task. What an experience they must have been! (not the people in the picture)


lördag 23 augusti 2014

Mk1 UEV 490 off-road camper trailer Conqueror Australia - Toby BosschieterDenna filmen är intressant att titta på, de som tillverkat campern har inte haft brist på idéer.

This film is interesting to watch, the company that made ​​this camper has not had a shortage of ideas.

VW T5 California Awning KitFörtält, det finns olika alternativ, här använder man markisen och förser den med tre sidor.

Awning, there are various options, this manufacturer use the original awning and provides it with three sides.

tisdag 19 augusti 2014

Polis California ?

Är det sant, ska polisen köra California? Det ser ut så men det är en Multivan med markis monterad på sidan.Is it true, the police run a California? It looks that way, but it is a Multivan with awning mounted on the side.


måndag 18 augusti 2014

Låg batterinivå / Low battery

Låg batterinivå, skulle du råka ut för att batterinivån på batterierna i bodelen sjunker riktigt lågt av någon anledning så slocknar även kontrollpanelen. Att höja och sänka taket på verkas ju inte av det eftersom den funktionen tar in spänning från start batteriet. Vad jag inte tänkte på är ju att styrningen av taket försvinner när kontrollpanelen blir svart, jag blev lite fundersam. Inga problem, det är bara att starta motorn så att generatorn börjar ladda, då får kontrollpanelen spänning och taket går att sänka. Jag måste erkänna att jag under en stund var riktigt fundersam hur jag skulle gå till väga för att sänka taket. Det är konstigt att man ibland fastnar i tanken och inte ser en enkel lösning : )


Low battery, if the battery level of the batteries in the living area sink really low for some reason disappears the control panel. Raising and lowering the ceiling seemed to be working anyway because the function takes the voltage from the starter battery. What I did not think of is that the governance of the roof disappears when the control panel is black, I was a little thoughtful. No problem, it's just to start the engine so that the generator starts to charge, then get the control panel voltage and the roof can be lowered. I must admit that I for a moment was really thoughtful how I would go about lowering the ceiling. It's strange that you sometimes get stuck in the idea and do not see a simple solution : )

söndag 17 augusti 2014

Ford 4x4 Sportsmobile

Sportsmobile, då blir det när man i USA gör sin version av en California. Likheter men självklart större : ) kul!Sports Mobile, so this is what happens when someone in the United States makes his version of a California. Similarities but obviously bigger : ) fun!

Knaus Tourer Wohnwagenkonzept

Favorite i repris

Vätterns strand / Lake Vättern

Jag tycker det är en mycket vacker strand som Vättern har här strax söder om Omberg.I think it's a very beautiful beach Vättern here just south of Omberg.

lördag 16 augusti 2014

OmbergParkerat nära Omberg vid en kloster ruin, vid Vätterns strand. Mycket vackert nu i solnedgången.

Visingsö troner spelBesökte Visingsö Torne Spel i dag. Många som skulle med färjan över till Öa, så Californian fick vara kvar på fastlandet.

onsdag 13 augusti 2014

Besök från Wien / Received a visit from Vienna

En överraskning, idag fick jag besök av Birgit & Philip från Wien. De har varit på en resa med sin fina T3 Syncro upp till Jämtland och var på väg hemåt. Vi har haft lite mail kontakt innan deras resa, jag har försökt att dela med mig av platser i Sverige som jag tycker är intressanta och vackra att besöka, så det var jätte trevligt att träffas. De hade hade med sig öl, snaps och honung som var lokalt producerat i deras hembygd, jätte trevligt. Det ska bli spännande att smaka.


A surprise, today I received a visit from Birgit & Philip from Vienna. They have been on a trip with her ​​nice T3 Syncro up to Jämtland and was on his way back. We've had some email contact before their trip, I tried to tell about places in Sweden that I find interesting and beautiful to visit, so it was really nice to meet them. They had brought beer, schnapps and honey which was locally produced in their native place, really nice. It will be interesting to taste. I wish them a good journey home.

måndag 11 augusti 2014

Husvagn Husbil Elmia 2014 / Caravan Elmia 2014

En månad kvar innan mässan öppnar!


One month to go before the show opens!

Glaciären Nigardsbreen

Två tyskar, föräldrar till två barn under 10år, omkom i går vid Glaciären Nigardsbreen i Norge. Det var ett större isstycke som lossnade och drog med dem ner i älven. Detta kan man läsa på Aftonbladet.se. Jag ryser, det var bara några veckor som jag var där på på vår resa genom Norge. Visst fans det ett enkelt rep som med skyltar där det stod att man skulle stanna där och inte gå närmare men det såg jag ingen som gjorde. Det är lätt att glömma vilka krafter som naturen har.

Two Germans, two parents of children under 10 years, died yesterday at Nigardsbreen glacier in Norway. There was a larger piece of ice that fell off and pulled them down into the river. You can read the Aftonbladet.se. I shudder, it was just a few weeks I was there on our trip through Norway. Sure there were a simple rope with signs saying that they would stay there and not go closer but I saw no one who did. It is easy to forget the forces that nature has.söndag 10 augusti 2014

Förtält

Visst är det bra med markis och ibland även ett förtält. Detta är modell large.


Sure it's fine with awning and sometimes a tent. This model is large.

lördag 9 augusti 2014

Old Village Air Coolers

När vi åkte hem från St Annas skärgård så stannade vi i Gamleby och drack kaffe. Nere i hamnen såg vi Old Village Air Coolers lokal med några "bubblor" utanför. 

Senare så passerade vi en snygg BP mack.

http://oldvillageaircoolers.se/

When we went home from St Anna archipelago, we stayed in Gamleby and drank coffee. Down in the harbor, we saw Old Village Air Coolers local with some "bubbles" outside. 

Later we passed a neat BP petrol station.


onsdag 6 augusti 2014

Ägg


Ägg hållaren är köpt på Naturkompaniet och de hopfällbara äggkopparna från XXL. Egentligen är det nog snapsglas men fungerar bra som äggkopparna.

tisdag 5 augusti 2014

Lådan under soffan / The box under the couch

Våran sommar semester höll på att sluta efter 20 minuter. En gentleman i mötande fil ska göra en vänstersväng, han väntar på att vi ska passera men ändrar sig och svänger över mot bensinstationen mitt framför oss. Jag får tvärbromsa och kan undvika att köra på honom men tyvärr så har inte lådan under soffan fastnat helt den förra gången vi öppnade den, så den åker nu ut med stor kraft. Jag stannar och försöker stänga den men den har fastnat. Efter många försök så kan jag stänga den. Nu försöker jag vara noga med att kontrollera att lådan är ordentligt stängd innan vi kör. Jag måste erkänna, gentleman var inte det jag kallade honom.


Our summer vacation was about to quit after 20 minutes. A gentleman in the oncoming file waiting to make a left turn, he is waiting for us to pass through, but change his minds and turn over to the gas station right in front of us. I can brake hard and avoid driving in to him. Unfortunately, the box under the couch has not quite caught the last time we opened it, so it now goes out with great force. I stop and try to close it but it is stuck. After many attempts, I can close it. Now I try to be careful to check that the box is properly closed before we run. I must admit, at the time it was not gentleman I called him.

Teardrop trailer

Denna fina teardrop trailer såg jag i Norge. På ett av korten kan man nästan tro att den är kopplad efter vår California.
This fine teardrop trailer I saw in Norway. On one of the photos you can almost believe that it is connected by our California.

söndag 3 augusti 2014

Bobil / Husbil / Camper

Bobil, jag viste inte att husbil heter bobil på norska. Under resan så såg jag flera olika alternativ på bobil / husbil, här är några.

Bobil, I did not know that the camper named Bobil in Norwegian. During the trip I saw several different options on Bobil / camper, here are a few.

Stege / Ladder

Stegen som jag har med mig för att lasta kajaken, delade jag på mitten och monterade ett gångjärn så det gick att vika den på mitten. Det har fungerat bra förutom att gångjärnet inte klarade belastningen.
Idag har jag bytt ut det trasiga emot en en egen konstruktion som jag blev nöjd med. På undersidan av cykelhållaren monterade jag krokar så det är lättare att fästa stegen och kajak vagnen. 


The steps that I have with me to unload the kayak, I split in half and mounted a hinge so it went to fold it in half. It worked fine except that the hinge did not load. 
Today I replaced the broken to an own design that I'm happy with. On the underside of the bike rack I mounted hooks so it is easier to attach the ladder and kayak cart.