söndag 10 april 2016

Försäkring / Insurance

Två veckor sedan sålde jag en begagnad California och vi pratade om olika försäktingsbolag. Californian har 3års vagnskade försäkring som ny och jag var helt övertygad om att mitt försäkringsbolag skulle kontakta mej när den löpte ut för att uppgradera min försäkring så jag fortfarande hade en helförsäkrad bil. Så var det inte, det visar sig att vi det senaste året endast haft bilen halv försäkrad! Det är självklart mitt ansvar att förvissa mej om att bilen är rätt försäkrad men jag blev mycket förvånad (arg) över att jag inte blivit kontaktad. Under förra veckan så träffade jag en  California ägare i vår bilhall, han hade också råkat ut för samma händelse. Så ett gott råd, kontrollera försäkringen !


Two weeks ago I sold a used California and we talked about different insurance companies. Californian has 3 years of vehicle damage insurance as new and I was convinced that my insurance would contact me when it expired to upgrade my insurance so I still had a fully insured vehicle. So it was not, it turns out that we in the past year had only half the car insured! It's obviously my responsibility to assure me that the car is properly insured but I was very surprised (angry) that I have not been contacted. Last week I met a California owner in our showroom, he had also suffered the same thing. So a word of advice, make sure that the insurance is right!