söndag 28 september 2014

Lång sandstrand / long sandy beach

Stranden i mellan Sandhammaren och Kåseberga är vacker, och framför allt i solnedgången. Vi hittade en fin parkering för natten. Den fin korniga sanden var mycket mjuk och Californian var på väg att fastna.


The beach in the Sandhammaren and Kåseberga is beautiful, and especially at sunset. We found a nice parking for the night. The fine-grained sand was very soft and the Californian was about to get stuck.

lördag 27 september 2014

Utsmyckning på instrumentpanelen


De stora husbilarna har mycket utrymme innanför vindrutan och när vi gick runt på parkeringen i Kivik såg de här dekorationerna.

The large motor homes have a lot of space inside the windscreen and when we walked around the parking lot in Kivik we saw these decorations.

Äppel marknad Kivik

Vi åkte till Kivik redan under fredagskvällen och hittade en plats att parkera Californian på utmed stranden. Detta gjorde att vi gick in på marknaden strax efter att den öppnat och det då hade det inte hunnit att bli så trångt. Det är mycket fint att se och smaka på.
We went to Kivik during Friday evening and found a place to park along the beach. This allowed us walked into the market shortly after it opened and it then had not had time to become so crowded. It was very nice to look at and taste.

måndag 22 september 2014

Äppel marknad i Kivik 2014 / The apple market in Kivik 2014

Till helgen är det den årliga Äppel marknaden i Kivik. Vi har varit där det två senaste åren och vi planerar att besöka marknaden i år också. I dag har vi haft den första riktiga höst dagen i Jönköping, storm vindar och kraftigt regn, jag hoppas att vädret kommer att bli bättre till helgen. 

http://www.appelmarknaden.se/


This weekend is the annual Apple Market in Kivik. We have been there the last two years and we plan to visit the market this year, too. Today we had the first real autumn day in Jönköping, storm winds and heavy rain, I hope the weather will be better this weekend.

söndag 21 september 2014

torsdag 18 september 2014

Missa inte denna fina film / dont miss this movie

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=803542499688522&id=100000983387405

Dusch tält / shower tent

Anga och Rolle har skaffat detta fina duschtält till sin California. Innehåller vattentank, dusch matta och ett skydd mot inredningen, även takfönster.Anga and Rolle have acquired this fine shower tent to their California. Contains water, shower mat and protect against the décor, even skylights.

onsdag 17 september 2014

Åldersskillnad / Age Difference

Jag hade tillfälle att träffa Christer Johansson på husvagns mässan i Jönköping, alltid lika trevligt. Christer har många foto i sina samlingar från resor med Vw bussar, han skriver så här i ett mail.


Det finns 36 års skillnad mellan fotograferingstillfällena, mellan T1:an
och T5:an... För att inte tala om alla utvecklingsstegen i Wolfsburg!

Förresten, har du någonsin sett en T2:a med skorsten?
I had the opportunity to meet Christer Johansson on Motorhomes fair in Jönköping, always nice. Chris has many photos of his collections from travels with the VW bus, he writes the following in an email.

There is 36 years difference between shooting sessions, between T1: an
and T5: an ... Not to mention all the development steps in Wolfsburg!

By the way, have you ever seen a T2: a chimney?


tisdag 16 september 2014

Silver Bean Coffee Bar

Vi träffade på Michael och Malin i helgen som gick. Vi besökte ett äpple safari utanför Huskvarna och då var de där och serverade gott kaffe. Jag gillar deras fina vagn, den är jätte snygg. Lite senare på dagen handlade vi mat på A6 köpcenter i Jönköping och såg en food truck parkerade utanför en av butikerna. Den liknar Malin & Michaels vagn men var mycket större. Den stora vagnen var riktigt häftig men helhetsintrycket försämrades av att det var sådan oordning och skräpigt runt omkring den, tråkigt.We met Michael and Malin this past weekend. We visited an apple safari outside Huskvarna, they were there and served good coffee. I like their nice trailer, it looks great. A little later in the day we bought groceries at A6 shopping center in Jönköping and saw a food truck parked outside one of the shops. It had a similar look as Malin & Michaels wagon but was much larger. The large trolley was really cool but the overall impression destroyed fact that it was such a mess and trashed around it, boring.

måndag 15 september 2014

Hymer Cape Town


Hymer hade en bil baserad på Vw transporter med det korta axelavståndet, deras variant av Californian. Den hade många likheter men också flera annorlunda lösningar. Hymer har en alternativ planlösning med köket på högersidan bak i bilen. Det är samma placering som i Westfalia Club Joker men där slutar likheten. Till skillnad från Californian har Hymer ett tak som fälls upp manuellt, inget fel i det men som jag ser det kan man inte använda köket utan att fälla upp taket, det finns inte plats att vara på om man inte fäller upp taket. Samtidigt så ligger madrasserna staplat ovanpå skåpen på vänster sida, mitt emot köksdelen. Det kan fungera om man reser från ett ställe till sin slut destination för dagen men ska man laga mat eller koka kaffe under resan blir det svårt. I det fallet har Californian och Club Joker en mycket bättre planlösning. En annan sak som, när man gjort i ordning den nedre bädden så har man blockerat vatten, spisen och kylskåpet, så är det inte i Californian.  

Hymer had a car based on VW Transporter with short wheelbase, their version of the Californian. It had many similarities, but also several different solutions. Hymer has an alternative plan with the kitchen on the right rear of the car. It's the same position as in Westfalia Club Joker but there the similarity ends. Unlike Californian Hymer has a roof that folds up manually, nothing wrong in that but as I see it, one can not use the kitchen without lifting up the roof, there is no place to be in if you do not flip up the roof. Meanwhile, as the mattresses are stacked on top of the cabinets on the left side, opposite the kitchen area. It can work if you are traveling from one place to their final destination for the day but should you cook or cook coffee during the journey will be difficult. In that case, the Californian and Club Joker a much better plan. Another thing, when you had prepared the lower bed, you have blocked the water, stove and fridge, so there will not be in the Californian.


lördag 13 september 2014

Westfalia Club Joker

Westfalia visade sin Club Joker med på Elmia mässan. Jag måste medge att den är jättefin. Kvalitén på inredningen var bra och materialvalet snyggt. Den är 40 cm längre än Californian men med det permanenta högtaket har dom kunnat välja en hel annan planlösning. Den har både en toalett och dusch längst bak. Även att den har större yttermått än Californian så är den inte så stor som de traditionella "plåtisarna", fortfarande under 6 meter men över 2 meter i höjd. Den är inte så smidig att använda som vardagsbil som Californian är.

http://www.westfalia-mobil.net/en/modelle/club-joker/clubjoker-mobiler-komfort.phpShowed Westfalia Club Joker appeared on Elmia fair. I must admit that it's beautiful. The quality of the interior was good and the choice of material stylish. It the 40 cm longer than the Californian but with the permanent high roof, they have been able to select a whole other floor plan. It has both a toilet and shower in the back of the car. Although it has larger dimensions than Californian, it is not as large as the traditional "van", still under 6 meters but over 2 meters in height. It's not as easy to use as everyday car like the Californian.tisdag 9 september 2014

Elmia Husvagn Husbil 11-14 september

Jag var på mässan och lämnade en bil som ska visas med en camping inredning.
Många vagnar var redan på plats och det var full aktivitet i montrarna. 
Jag sprang på några kul saker när jag passerade igenom lokalerna.

Special Karosser i Dorotea hade som vanligt sina fina Campers på plats men även en liten spännande skapelse byggd på en cykel!

Kombinationen liten husvagn och båt, kan det vara något, lösningen fanns på mässan.

Adria hade satt färg på en av sina vagnar, vilket lyft, jag tycker den var jätte snygg.
I was at the exhibition and left a car to be shown with a camper interior. 
Many caravans were already in place and it was full of activity with the exhibitors. 
I ran into some fun things when I passed through the premises. 

Specialkarosser Dorotea had, as usual, its fine Campers in place but also a little exciting creation built on a bike! 

The combination of small caravan and boat, it can be something, the solution was at the show. 

Adria had put paint on one of his cars, I think it looked great.måndag 8 september 2014

Minicamper Reimo Active auf VW Caddy

Vi kommer att låna ut en bil som kommer att vara med på mässan för att demonstrera denna lösning för att göra en camping bil av en Caddy. 
We will lend a car that will be on show to demonstrate this solution to make a camping car of a Caddy.Sjö nära tomt / A house by the see

Ja, att komma närma vattnet med Californian har blivit lite av ett mål för oss. det är något speciellt med att slå läger för natten och ha utsikt över havet eller en sjö. När vi förra helgen besökte sjön Unden efter ett tipps, så hade vi möjlighet att ligga närma vattnet. Hela landskapet runt Tivedens nationalpark är mycket välkomnande och man kommer närma den fina naturen på små vägar. Det är en förmån under ansvar, det ska inte synas att man varit där när man åker därifrån. 

Vi blev också nyfikna på den stora sjö som ligger lite norrut, på andra sidan E20, Skagen.
Där upplevde vi inte samma sak. Det var flera vägar med förbudstavlor och vägbommar. Man var också på väg att bygga fritidshus (villor) ner mot sjön. Visst, vem drömmer inte om en sjötomt ? Men det känns som att möjligheten att komma närma sjön begränsas för de som inte är husägare i området. Det är tråkigt, vår fina natur tycker jag ska vara för alla.

Yes, to get close to the water with the Californian has become a bit of a target for us. it's something special to set up camp for the night and have views of the sea or a lake. When we visited the lake Unden after the suggestion I received, we had the opportunity to be approaching the water. The whole landscape around Tivedens National is very welcoming and you will approach the delicate nature in small roads. It is a privilege with responsibility, it should not be seen that you have been there when you leave.

We were also curious about the large lake located a little north, on the other side of E20, Skagen.
There was not the same feeling. There were several ways with ban billboards and road barriers. It was also about to build cottage (houses) down towards the lake. Sure, who does not dream of a house by the sea? But it feels like the opportunity to come closer lake is limited to those who are not homeowners in the area. It is sad, our fine nature should be for everyone.lördag 6 september 2014

Unden

Tiveden / Unden
Vi har varit och vandrat i fantastiska Tivedens nationalpark. Nu är vi på Tivedsbadets camping, en plats med bussen på den stora stranden. På lastbils mässan träffade jag en av besökarna som rekommenderade den, och den är riktigt vacker. Jag får inte uppfattningen att den har speciellt många stjärnor men en mycket vacker natur, värd att besöka. Ingen kajak med idag, det ska jag ha nästa gång, många fina sjöar här.