tisdag 9 september 2014

Elmia Husvagn Husbil 11-14 september

Jag var på mässan och lämnade en bil som ska visas med en camping inredning.
Många vagnar var redan på plats och det var full aktivitet i montrarna. 
Jag sprang på några kul saker när jag passerade igenom lokalerna.

Special Karosser i Dorotea hade som vanligt sina fina Campers på plats men även en liten spännande skapelse byggd på en cykel!

Kombinationen liten husvagn och båt, kan det vara något, lösningen fanns på mässan.

Adria hade satt färg på en av sina vagnar, vilket lyft, jag tycker den var jätte snygg.
I was at the exhibition and left a car to be shown with a camper interior. 
Many caravans were already in place and it was full of activity with the exhibitors. 
I ran into some fun things when I passed through the premises. 

Specialkarosser Dorotea had, as usual, its fine Campers in place but also a little exciting creation built on a bike! 

The combination of small caravan and boat, it can be something, the solution was at the show. 

Adria had put paint on one of his cars, I think it looked great.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar