måndag 18 augusti 2014

Låg batterinivå / Low battery

Låg batterinivå, skulle du råka ut för att batterinivån på batterierna i bodelen sjunker riktigt lågt av någon anledning så slocknar även kontrollpanelen. Att höja och sänka taket på verkas ju inte av det eftersom den funktionen tar in spänning från start batteriet. Vad jag inte tänkte på är ju att styrningen av taket försvinner när kontrollpanelen blir svart, jag blev lite fundersam. Inga problem, det är bara att starta motorn så att generatorn börjar ladda, då får kontrollpanelen spänning och taket går att sänka. Jag måste erkänna att jag under en stund var riktigt fundersam hur jag skulle gå till väga för att sänka taket. Det är konstigt att man ibland fastnar i tanken och inte ser en enkel lösning : )


Low battery, if the battery level of the batteries in the living area sink really low for some reason disappears the control panel. Raising and lowering the ceiling seemed to be working anyway because the function takes the voltage from the starter battery. What I did not think of is that the governance of the roof disappears when the control panel is black, I was a little thoughtful. No problem, it's just to start the engine so that the generator starts to charge, then get the control panel voltage and the roof can be lowered. I must admit that I for a moment was really thoughtful how I would go about lowering the ceiling. It's strange that you sometimes get stuck in the idea and do not see a simple solution : )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar