tisdag 5 augusti 2014

Lådan under soffan / The box under the couch

Våran sommar semester höll på att sluta efter 20 minuter. En gentleman i mötande fil ska göra en vänstersväng, han väntar på att vi ska passera men ändrar sig och svänger över mot bensinstationen mitt framför oss. Jag får tvärbromsa och kan undvika att köra på honom men tyvärr så har inte lådan under soffan fastnat helt den förra gången vi öppnade den, så den åker nu ut med stor kraft. Jag stannar och försöker stänga den men den har fastnat. Efter många försök så kan jag stänga den. Nu försöker jag vara noga med att kontrollera att lådan är ordentligt stängd innan vi kör. Jag måste erkänna, gentleman var inte det jag kallade honom.


Our summer vacation was about to quit after 20 minutes. A gentleman in the oncoming file waiting to make a left turn, he is waiting for us to pass through, but change his minds and turn over to the gas station right in front of us. I can brake hard and avoid driving in to him. Unfortunately, the box under the couch has not quite caught the last time we opened it, so it now goes out with great force. I stop and try to close it but it is stuck. After many attempts, I can close it. Now I try to be careful to check that the box is properly closed before we run. I must admit, at the time it was not gentleman I called him.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar