måndag 6 juni 2016

Malö Bohuslän

Vi stannade två nätter på Malö familje camping. Det är en liten anläggning med flera platser närma vattnet. Under denna helgen fanns det gott om plats och vi hade en stor möjlighet att välja var vi ville ställa Californian. Det är nia vatten att paddla i men det är sämre med vägar och stigar för promenader. Detta är en camping som vi gärna besöker igen vid ett annat tillfälle.


We stayed two nights at the Malo family camping. It is a small facility with multiple locations near the water. During this weekend, there was plenty of room and we had a great opportunity to choose where we wanted to place the Californian. There are nine water to paddle in but there are less roads and paths for walking. This is a campground that we like to visit again on another occasion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar