tisdag 7 juni 2016

Gråvatten / gray water

Vist är solen värmande skön men står Californian parkerad med sin vänstra sida mot solen kan man få en otrevlig överrakning om inte proppen sitter i diskhon. Gråvatten tanken ligger på insidan av plåten på vänster sidan och uppvärmt gråvatten kan skapa en mycket obehaglig lukt i bilen. När jag ser på tanken så är det en u-form och jag får den uppfattningen att slangen från diskhon ska vara längre än den som är monterad och ligga i denna fördjupning, då kommer det att bildas ett vattenlås. Detta gör mej nyfiken, varför är det inte så?Sure, the sun is warm and comfortable but if the Californian is parked with its left side facing the sun, you can get a surprise if the plug sits in the sink. Grey water the tank located on the inside of the plate on the left side and heated gray water can create a very unpleasant smell in the car. When I look at the tank, I see a U-shape, and I get the impression that the hose from the sink should be longer than that fitted and be in this hollow, then it will create a water seal. This makes me curious, why is it not so?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar