lördag 20 augusti 2016

Lofoten T/R

Denna sommaren har vi rest sammanhängande i fyra veckor med Californian, det är personligt rekord. Tidigare år har vi varit hemma igen efter 3-3,5 veckor.
Det är vackert att tillbringa sommaren i Skandinavien, givetvis är vi väderberoende men inget regn, ingen grönska. Nästa gång vi gör denna resa, då skulle jag gärna lägga till norra Finland. Högakusten vid Örnsköldsvik motsvarade våra förväntningarna, där har vi mer att besöka, otroligt vackert med kombinationen berg och hav. Californian har fungerat perfekt förutom att det blev stopp i gråvatten tanken den sista veckan men det räknas inte.
This summer we traveled uninterrupted for four weeks with the Californian, it is a personal record. In previous years we have been at home again after 3-3.5 weeks.
It is beautiful to spend the summer in Scandinavia, of course, we are dependent on the weather but no rain, no greenery. Next time we do this trip, then I would be happy to add northern Finland. High Coast in Ornskoldsvik met our expectations, where we have more to visit, incredibly beautiful with the combination of mountain and sea. Californian has worked perfectly except that it was stopping the gray water tank last week, but it does not count.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar