fredag 21 augusti 2015

Vänern

Förra helgen, på lördagen så var vi i södra änden av Vänern, i närheten av Vargön. Fantastiska berg Hallsberg och Hunneberg, de reser sig lodrätt upp på den västgötska slätten. Det finns en fin badplats vid Gaddessanda med övernattnings möjlighet. Fint vatten att paddla i, plats som jag kan rekommendera.
Last weekend, on Saturday we were in the southern end of Lake Vänern, near Vargön. Great mountains Hallsberg and Hunneberg, they rise vertically up at the Västergötland plain. There is a nice beach at Gaddessanda with the opportunity to stay overnight. Nice water to paddle in, place that I can recommend.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar