söndag 16 augusti 2015

Innsbruck, Munchen - Thalkirchen, Wittenberg, Postdam

Nu börjar vi att åka uppåt. Vi besöker Innsbruck som bjuder oss på en regnig dag och vi parkerar djupt ner i ett av stadens parkeringshus. Jag har tur, vi lyckas upptäcka en varningsskylt med max höjd 160cm, det hade inte blivit bra om vi fortsatt in där. Norr ut mot Munchen, vi brukar stanna på Thalkirchens camping och så gjorde vi i år också. En California från GB hade mycket last bak på bilen. På resan norrut stannar vi och besöker Wittenberg innan vi fortsätter till Postdam sydväst om Berlin. Nästa mål kommer att bli tyska nordkusten. 
Now we begin to go north. We visit Innsbruck, which invites us on a rainy day and we park deep in one of the city parks. I was lucky, we succeed in discovering a warning sign with a maximum height of 160cm, it would not have been good if we have continued in there. North towards Munich, we usually stay at Thalkirchens camping and so we did this year too. A California from GB had a lot of load on the back of the car. On the trip north, we stop and visit Wittenberg before continuing to Postdam southwest of Berlin. The next goal will be the German north coast.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar