torsdag 30 juli 2015

Rhendalen / Rhine Valley

När vi lämnar Moseldalen åker vi lite nordöst så vi kommer till Rhendalen. Vi har inte åkt där  tidigare, vacker. Trots allt fint i Tyskland så vill vi till Österrike nu. Första stopp i Österrike blir vid den lilla sjön Haldensee. Det är en liten camping som ligger vid sjön, ca 25 platser. Sjön är inte stor och det blir en trevlig promenad runt den. Dagen därpå vandrar vi, lederna går direkt från campingplatsen. Det är brant och stigen blir mindre men plötsligt ser vi en flagga och vi kommer fram till en liten trevlig resturang. ibland smakar en öl extra gott.


When we left the Moselle valley, we went a little north east so we come to the Rhine Valley. We have not gone there before, beautiful. Despite all the fine in Germany, we want to Austria now. First stop in Austria becomes at the small lake Haldensee. There is a small campsite situated at the lake, about 25 seats. The lake is not big to the surface and it becomes a pleasant walk around it. The next day we walk, trails go directly from the campsite. It is steep and the trail becomes smaller but suddenly we see a flag, and we arrive at a small nice resturant. sometimes tastes a beer extra good.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar