måndag 25 maj 2015

Öland

Så här på fösesongen är det gott om plats på Öland. Böda Camping, på den norra delen av ön kändes riktigt ödslig. Det är första gången vi övernattade där och det var en positiv erfarenhet. Bortsett från vatten temperaturen så stranden väl mäta sig med stränder på kontinenten och nu var stranden lugn och fridfull. Böda sand, på östra sidan av ön skiljer sig kraftigt emot de kalkstens formationer som man möts av på den västra sidan, inte mycket mer än 10 km mellan stränderna.
Vi har en favorit plats som vi återkommer till, Bläsige hamn som ligger mitt på Ölands östra kust. Den här gången var det många husbilar där redan då vi kom.In the preseason is plenty of space on Öland. Böda Camping, on the northern part of the island felt really desolate. It is the first time we spent the night there and it was a positive experience. Apart from water temperature to the beach compares favorably with beaches on the continent and now the beach was quiet and peaceful. Böda sand, on the east side of the island are different sharply against the limestone formations that you meet on the west coast, not much more than 10 km between beaches.
We have a favorite place that we usually return to, Bläsige port is located on Öland's east coast. This time there were many campers there already when we arrived.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar