torsdag 23 april 2015

Vw T6 Multivan

Successivt kommer informationen om T6. Eftersom Californian i grunden är baserad på en Multivan så har det varit spännande att se vilka motorer Multivan kommer att säljas med i Sverige. De motorer som är valbara idag är två Tid och två Tsi, 150hk respektive 204hk för både diesel och bensin. Alltså har den förra Tid 180hk växt till 204hk, Tid 140hk har blivit 150hk. När det gäller bensinalternativen så är det samma som T5.
Tsi 150hk hade vi aldrig i Californian, vilket jag tycker var tråkigt, det är en mycket trevlig motor. Jag hoppas att Californian får samma motorer som Multivan.  



The information will successively on the T6. Since Californian basically is based on a Multivan it's been exciting to see which engines Multivan will be sold in the Swedish market. The engines are selectable today are two disel and two petrol, 150hp respectively 204hk for both diesel and gasoline. So, the last time 180hk has grown to 204hk, Time 140hk has become 150hp. When it comes to gasoline alternatives, it is the same as the T5.
Tsi 150hp was not possible to select the Californian, which I think was sad, it's a very nice engine. I hope Californian get the same engines as the Multivan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar