söndag 1 mars 2015

Kuvert / Envelope

Kuvert är bara att ha med på resan, flera ställplatser är obemannade och där ska betalningen ske genom att man lägger avgiften i ett kuvert. 


Envelopes is good to take along on the trip, several parking areas are unmanned and in which the payment shall be made by adding the fee in an envelope, put in a box.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar