söndag 2 mars 2014

Värmekanal / Heat Channel

Nu provar jag att släppa in mer varmluft eftersom jag upplevde att den lilla fläkten jag hade monterat i slutet av kanalen kvävdes. Nu går det bättre men det är ett mindre luftmotstånd i kanalen. Diesel värmaren levererar olika mycket luft för att bibehålla rätt temperatur inne i bilen, så när den går sakta kan luften behöva hjälp att komma upp, jag kommer att prova.
Jag hoppas att ni förstår att denna kanal inte ska vara placerad här permanent! jag ska bara använda den på natten under för och efter säsongen, när det är kyligt.
Now I try to let more air in the channel, because I felt that the small fan I had mounted at the end of the canal choked. Now it is better but there is a less drag in the channel ite can be removed. Diesel heater delivers different amounts of air to maintain the right temperature inside the car, so when it goes slowly, the air may need help getting up, I will try. I hope you understand that this channel should not be placed here permanently! I'll just use it at night during pre-and post-season, when it's chilly.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar