torsdag 12 december 2013

Top Värme fortsätter...

 Jag anpassade röret så kröken kom att hamna längre upp mot taket. Det var svårare att hitta en lämplig tyristor att styra fläkten med än vad jag trodde. Allra helst vill jag ha en med tre fläkt lägen. För stabiliteten ska jag ha ett högt placerat fäste för det långa röret. 


I adapted the tube so the bend came to be further up towards the ceiling. It was harder to find a suitable thyristor to control the fan with than I thought. Most preferably, I want a fan with three modes. For stability, I will have a high mounted bracket for the long pipe.

1 kommentar: