söndag 11 mars 2012


Första mässan som California visas på var Caravan & Camping 16-19 februari på Kista mässan. Jag var i montern under helgen och det var mycket positiva kommentera om California. Många uppskattade att den var kompakt i yttermåtten, med tanke på färjepriser och möjligheten att komma in i de flesta parkeringshusen i storstäderna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar