onsdag 2 april 2014

Det är vår !

Det börjar bli vår och intresset ökar för Californian, det är jätte roligt. Jag håller på att undersöka om vi kan utveckla en kontakt för att kunna sälja tillbehör till Californian.

It is becoming the season of spring, and it is an increasing interest in the Californian, it's really fun. I am investigating whether we can develop a contact to be able to sell accessories Californian in Sweden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar