söndag 1 maj 2016

Nytt utseende / New look

Nu har jag tagit bort de sista limresterna efter folien och nu är all folie borta, förutom bilden på bakluckan. Nästa steg är att montera tillbaka huv skyddet och den nya tak spoilern. Tak spoilern ska limmas på överkanten av bakluckan och det är viktigt att den kommer på rätt ställe från början, det går inte att justera i efterhand.Now I have taken away the last adhesive residue after the foil and now all the foil gone, except the picture on the tailgate. The next step is to mount the back hood cover and the new roof spoiler. Roof spoiler will be glued on the upper edge of the tailgate and it is important that it comes at the right place from the start, it can not be adjusted retrospectively.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar