måndag 14 september 2015

VW California Alternative? Westfalia Columbus 641 E 2 single beds

När jag besökte Elmia Husbil och Husvagn så funderade jag på vilket fordon jag skullen kunna tänka mej att resa med om det inne var en Vw California, och då tänker jag i första hand på bilar som från grunden är en skåpbil, van. Det kan låta konstigt med tanke på det stora utbud på husbilar och som går att hitta på denna mässa. Några saker som skulle vara viktiga för mej är att sova på längden i bilen, jag är 186cm och kan inte sova om jag inte har möjlighet att ligga rak i sängen och då kan jag räkna bort många bilar. Det är också viktigt att det går att sitta komfortabelt på fler platser än i framstolarna, det låter naturligt att det ska gå bra att sitta i soffan bakom framstolarna men efter att jag provat flera bilar så var jag förvånad. Ryggstödet på soffan är 90° och även om ryggstödets dyna är tjockare i underkanten så får jag en känsla av att falla framåt. Även att få plats med benen under bordet är mycket begränsat på många bilar. Jag tycker inte argumentet att man oftast åker två personer i en husbil är ok för när man står still med bilen ska man kunna sitta skönt i säten och soffor, det fungerar i California som är en liten bil. Jag granskade inte alla bilar och detta är min högst personliga uppfattning men det var en bil på mässan som jag uppfattade som riktigt fin, Westfalia Columbus 641 E 2 single beds. Två långbäddar, två riktiga säten i andra sätesraden, ljus och fin inredning. Den hade även dieseldriven vattenburen golvvärme. Den ska jag titta mera på vid tillfälle. 
When I visited Elmia Motorhome and Caravan I thought about which vehicle I would travel if it was a VW California, and then I think of cars from scratch is a van. It may sound strange considering the large range of mobile homes and which can be found at this event. Some things that would be important for me is to sleep on the length of the car, I'm 186cm and can not sleep if I do not have the opportunity to lie straight in bed and then I can take away many cars. It is also important to be able to sit comfortably in more places behind the front seats, it sounds natural that it should be okay to sit on the couch behind the front seats, but after I tried several cars so I was surprised. The backrest of the sofa is 90° and even if the backrest cushion is thicker at the bottom, I get a feeling of falling forward. Also, to make room for the legs under the table is very limited in many cars. I do not think the argument that we often go two people in a mobile home is ok because when you're standing still with the car, you should be able to sit comfortably in the seats and sofas, it works in the Californian which is a small car. I did not test all cars and this is a very personal view but it was one car at the show which I thought was really nice, Westfalia Columbus 641 E 2 single beds. Two long beds, two proper seats in the second row, bright and nice decor. It even had diesel-powered underfloor heating. That I should look more at another time.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar