torsdag 16 juli 2015

Nät / Net

Det nät som är monterat i främmre delen av taket, avsett att förvara saker i när man sover i den övre sängen, tycker jag är irriterande eftersom det faller ner och blockerar manöver panelen när jag ska fälla taket upp och ner. jag har tidigare monterat bort det men har nu hittat en ny plats att använda det på. Jag har fäst två krokar nära taket och gummiband ner till nätet som är fäst i bakkanten på sängen. Det fungerar bra, hindrar delar av packningen att ramla ut när luckan öppnas.The storage network that is mounted in the front part of the roof, intended to store things in when sleeping in the top bunk, I think this is annoying because it falls down and block control panel when I'll trap the ceiling upside down. I have previously removed it but has now found a new place to use it. I have two hooks attached near the roof and down to the elastic web that is attached to the rear edge of the bed. It works well, prevents parts of the gasket falling out when the door is opened.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar