onsdag 19 november 2014

Hyllor i skåpen / Shelves in cabinets

IKEA säljer detta plastmaterial som kan läggas i botten av kökslådor, jag tyckte det såg passande ut att ha på hyllorna i Californian. Det är lätt att ta ut hyllorna och använda dom som mall när man ska klippa den i rätt storlek. Botten i skåpen är lite djupare än hyllan, jag ökade 20mm.
IKEA sells this plastic material that can be placed in the bottom of the kitchen drawers, I thought it would be fitting to have on the shelves in the Californian. It is easy to take out the shelves and use them as a template when to cut it to size. The bottom of the cabinet is a bit deeper than the shelf, I increased 20mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar