onsdag 26 februari 2014

Värmekanal / Heat Channel

När jag startar fläkten som jag monterade i slutet av luftkanalen, så märker jag att den kvävs. Fläkten har högre kapacitet, luften den suger in räcker inte till. jag ska göra en öppning i närheten av det andra större större utblåset så att fläkte kan ta mer luft där ifrån. When I turn on the fan that I mounted at the end of the air duct, I notice that it stifled. The fan has a higher capacity, air it sucks in is not enough. I'll make an opening near the other major bigger exhaust so that the fan can take more air from there.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar