tisdag 17 september 2013

Värme Californian

Jag fick en fråga om värmen i Californian som jag ska försöka svara på. Som standard sitter det två diesel drivna värmare monterade. Dom har två syften, den i motorrummet har som uppgift att hjälpa motorn att hålla rätt arbetstemperatur, denna värmaren värmer kylvattnet. Den moderna dieselmotorerna är så effektiva att de vid visa tillfällen inte bildar så mycket "spillvärme" att motorn håller rätt arbetstemperatur. Är inte temperaturen rätt ökar förslitningen och de skadliga utsläppen ökar. Denna värmaren startar när motorn behöver extra värme. Den går också att komplettera med en parkeringsvärmesats som man exempelvis använder för att värma kupé och motor innan man ska använda bilen. Antingen väljer man till det som fabriksutrustning när man beställer en ny bil eller efter monterar det på befintlig bil. Den andra värmaren är en luftvärmare, alltså inte inkopplad på bilens ordinarie värmesystem, den ska värma luften i bodelen på Californian. Hur man styr den går jag inte in på men den går mycket bra att använda för att värma upp bilens kupé innan resan också. Denna värmare värmer inte upp motorn. Värmarna är oberoende av varandra, kan köras var för sig eller tillsammans. Detta gäller svensk sålda bilar. 
Beroende på hur man har bilen parkerad kan man också komplettera den med en el-motorvärmare och en kupéfläkt. Där har det skett förändringar den senaste tiden, enligt min uppfattning har man idag inte samma verkningsgrad på el-motorvärmaren. Tidigare var det vanligaste monteringen att man tog bort en "frostplugg" och monterade värmarkroppen i motorblocket och direkt in i kylvattnet, vilket gav bra uppvärmning och liten spilleffekt. Varför det inte är så vanligt förekommande i dag vet jag inte. Vanligt nu är att man har en slangvärmare, alltså man kopplar en värmare på en av motorns kylslangar. Det andra alternativet är att fästa (limma) en värmare på utsidan av oljetråget. Om jag inte har fel så erbjuds slangvärmaren till Californian. Eftersom Californian har stor luftvolym tror jag det är svårt att få en eldriven kupéfläkt att räcka till för att värma kupén så jag skulle köra den tillsammans med dieselvärmaren för bodelen. Vad man gör för att förvärma motorn på vintern är en smaksak men skulle jag välja hade jag kompletterat med en el-motorvärmare och kört den parallellt  med värmaren för bodlen. Detta är min tolkning och som alltid läs den ofta bortglömda instruktionsboken.
Webasto värmaren som monteras i motorrummet.
  

1 kommentar: